NOVETATS

Canvis retencions 2015-2016

Arran de la reforma fiscal aprovada recentment, s’han modificat els tipus de retenció per a l’exercici 2015 i a partir de l’exercici 2016.

Aquí teniu un quadre amb els tipus de retenció aplicables per a l’exercici 2015 i a partir de l’exercici 2016.

 

 

  • Arrendament o sotsarrendament de béns immobles urbans:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Arrendament o sotsarrendament de béns mobles i negocis:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Dividends:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Préstecs:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

  • Activitats professionals:

 

En caràcter general:

 

Exercici 2015:                                 19%

Exercici 2016 i següents:              18%

 

Professionals inicien activitat professional (en l’any d’inici i en els dos següents), quan no haguessin exercit cap activitat professional en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat professional:

 

Exercici 2015:                                 9%

Exercici 2016 i següents:              9%

 

Professionals als que el volum de rendiments íntegres de les activitats professionals corresponents a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’exercici immediat anterior:

 

Exercici 2015:                                 15%

Exercici 2016 i següents:              15%

 

  • Activitats econòmiques

 

Exercides per persones físiques, derivades d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals:

 

Exercici 2015:                                 2%

Exercici 2016 i següents:              2%

 

Exercides per persones físiques, derivades de determinades activitats que determinen el rendiment net pel mètode d’Estimació Objectiva (Mòduls):

 

Exercici 2015:                                 2%

Exercici 2016 i següents:              2%

 

  • Rendiments del treball

 

Administradors:

 

Exercici 2015:                                 37%

Exercici 2016 i següents:              35%

 

Administradors d’entitats que l’import net de la xifra de negocis de l’últim exercici finalitzat en anterioritat al pagament dels rendiments sigui inferior a 100.000 euros:

 

Exercici 2015:                                 20%

Exercici 2016 i següents:              19%

 

Cursos, conferències, seminaris i similars:

 

Exercici 2015:                                 19%

Exercici 2016 i següents:              18%

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes