NOVETATS

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

 

El 25 de maig de 2018 s’aplicarà el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Algunes de les principals novetats del Reglament que afectaran a la forma d’actuació de les empreses són:

 

 Fer un anàlisi de risc de tots els tractaments de dades que es desenvolupin a l’empresa per valorar com afecten als drets i llibertats dels ciutadans.

 

 S’augmenta la informació que s’ha de facilitar als titulars de les dades. S’ha de donar més informació sobre la base legal per al tractament de les dades o sobre el seu període de retenció, entre d’altres qüestions.

 

 Reforça el consentiment de l’interessat, que haurà de ser “inequívoc”. Es requerirà una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui que estan d’acord amb el tractament de les seves dades, que no es podrà deduir del silenci o de la inacció dels ciutadans. Això implicarà que les empreses hauran de revisar la forma en la que obtenen i registren el consentiment.

 

 Estableix nous aspectes que haurà de regular el contracte que es formalitzi entre el responsable i l’encarregat del tractament

 

 Crea nous drets com el “Dret de supressió”, més conegut com “Dret a l’Oblit”, el de Transparència o el dret a la Portabilitat de les dades.

 

 S’estableixen mecanismes de responsabilitat activa de les empreses i organitzacions en el tractament de dades, establint, entre d’altres, mesures com la protecció de dades des del disseny, la protecció de dades per defecte, la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades, o el nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades, (DPO, per les sigles en anglès), que serà obligatori per a l’Administració Pública (excepte Tribunals de Justícia) i per a aquelles entitats privades, en que la seva activitat principal comporti la “observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala” o el “tractament a gran escala de categories especials de dades”.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra web www.comgesteconomistes.com

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 15 de maig de 2018

 

DEPARTAMENT FISCAL

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes