SERVEIS

ECONÒMIC

 • Valoracions d’empreses
 •  Adquisició i venda d’empreses
 • Anàlisi dels estats financers de l’empresa a efectes de poder optimitzar la gestió i el control interns, comparatiu en diferents exercicis
 • Informes i dictàmens econòmic-financers
 • Pla de tresoreria i viabilitat
 • Anàlisi de potencials inversions i la seva viabilitat financera
 • Gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitats de costos
 • Dictàmens pericials
 • Estructuració de plans comptables
 • Ratis financers i econòmics
 • Punt d’equilibri
 • Estudi de l’evolució dels marges, dels resultats i de la rendibilitat
 • Estudis de mercat
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes