SERVEIS

LABORAL

 • Assessorament laboral i de Seguretat Social
 • Auditories i informes laborals
 • Inscripció d’empreses davant la S. S.
 • Gestió de la contractació de la prevenció de riscos
 • Altes, baixes i variacions de treballadors
 • Contractació laboral
 • Tramitació d’acomiadaments individuals
 • Expedients de Regulació de l’ocupació
 • Confecció de nòmines i liquidacions amb la S. S.
 • Altes, baixes i variacions a règims especials
 • Empleats de la llar
 • Tramitació de pensions i prestacions
 • Capitalitzacions d’atur
 • Compareixença a actes de conciliació
 • Tràmits d’estrangeria
 • Intermediació davant les administracions públiques

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes